Saturday, June 23, 2007

Kumunoy sa Buhangin (Red Sand -Riyadh)

Ang bawat hakbang ko
at pagsubok na akyatin ang pulang buhangin
Dama ko ang lakas ng hawak mo
Binahagi mo ang iyong lakas
Dahil tulong mo ay higit na kailangan ko

Paa ko’y pilit na nilalabanan ang tila kumunoy na
Pumipigil sa akin
At dahil sa pag-akay mo ay naging madali
Ang pag-ahon ko sa hirap ng aking paglalakbay

Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas
upang harapin ang hamon ng bukas….Red Sand is a dune located 80km west side of Riyadh city center, traveling time is about an hour.

1 comment:

mink_twink said...

nice pictures, ikaw ba kumuha ng mga yun? nice poem also... san ba yan at mapuntahan.. hanggang BATHA lang ang lolo mo eh, hindi ako mahilig gumala. hehe

yngat