Wednesday, August 15, 2007

Pinoy Ako sa Mundo!!
Isang kaibigan ko ang may akda ng isang website gusto kayong imbitahan...

Ang Pinoy Ako! World ay isang website para sa mga Pinoy sa buong mundo na tumutulong para magkaroon ng interaksyon at ilapit ang Pilipinas sa kanila

Bumisita sa

www.pinoyakoworld.com


http://pinoyakoworld.com/index.php?page=join.

Sali na!

Ipagmalaki natin na tayo'y Pinoy...Isagaw natin sa buong mundo!

Salamat!

No comments: